مرکز خدمات نوآوری

 

 

 

 در دنیای تجارت مدرن امروزی ، رقابت مهمترین عامل تعیین کننده برای بقای یک تجارت است. این رقابت دیگر تنها به سرمایه بستگی ندارد، بلکه یک عامل مهم وجود دارد که "نوآوری" نامیده می شود. این عامل، مفهوم بقای شرکت ها را در شرایط تجارت امروز جهان تضمین می کند.
بر این اساس ، TCKITآلمان به منظور افزایش درآمد واحدهای صنعتی در بخش های مختلف شرکت از طریق تکنیک های نوآورانه ، خدمات مشاوره ای را به شما ارائه می دهد. روند اصلی ما به شرح زیر است:
1- برگزاری کارگاه و تکمیل پرسشنامه های مربوطه توسط مدیران اجرایی شرکت به عنوان عوامل اصلی تعیین کننده خط مشی
2-برگزاری کارگاه و تکمیل پرسشنامه های مربوطه توسط کارشناسان شرکت به عنوان تصمیم سازان
3-ارائه گزارش نهایی شامل:
   1-3-تجزیه و تحلیل پاسخ های دریافت شده با توجه به پرسشنامه ها در سطح مدیران عالی ، مدیران اجرایی و متخصصان
   2-3- استراتژی نوآوری
   3-3- نتایج نوآوری
   4-3- سازمان و فرهنگ نوآوری
   5-3- طول عمر نوآوری
   6-3- توانمندسازی نوآوری

لازم به ذکر است که ارائه استراتژی های نوآورانه مبتنی بر توصیف دقیق وضعیت شرکت در جهان در سه زمینه محصول ، خدمات و فرآیند سازمانی است. در نهایت جهت گیری دقیق شرکت برای افزایش درآمد آن تعریف خواهد شد.
ویژگی اصلی ما در این فرآیند پشتیبانی از شرکت با کمک متخصصان بین المللی است TCKIT-آلمان همراه نوآور شما است. ما اعتقاد داریم که سود ما در درآمدزایی شماست


اگر علاقه مند به ارزیابی پتانسیل نوآوری یا پیاده سازی مدیریت نوآوری در شرکت خود هستید ، لطفا فرم زیر را پر کنید. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت. ( تکمیل همه موارد اجباری است)