مدیریت دانش

در قرن حاضر دانش سرمایه ای ارزشمند و استراتژیک است. ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و صرفه اقتصادی بالا بدون استفاده صحیح از دانش امکان پذیر نیست.
در دنیای امروز ، مشاغل دانش بنیان به سرعت در حال رشد هستند و تقریباً 60 درصد از ارزش افزوده سازمان ها از طریق استفاده از دانش به دست می آید.
اگر در سازمان خود با مشکلات زیر روبرو هستید ، TCKIT-آلمان از طریق کارشناسان بین المللی راه حل منحصر به فردی به شما ارائه می دهد. با اجرای راه حل ما می توانید به یک سازمان دانش بنیان بین المللی تبدیل شوید.

سازمان من با مشکلات زیر روبرو است:
+ کمبود نوآوری
+ نبود سیستم مدیریت اطلاعات
+ نداشتن ساختار مناسب برای اشتراک سریع دانش
+ کمبود مستندات در مورد تجربیات حاصل از پروژه ها
+ عدم اولویت بندی و استفاده از دانش
+ پنهان کردن اطلاعات
+ کارشناسان خودشان را بازنشسته می کنند یا سازمان را ترک می کنند
+ دانش موثری برای تصمیم گیری در دسترس نیست
+ عدم جذب متخصصان جدید
و ...

اگر در مورد ارزیابی مدیریت دانش در سازمان خود درخواستی دارید ، آسان است ... فقط با ما تماس بگیرید!