انتقال فناوری

 

 

 

انتقال فناوری راهی میانبر برای دستیابی به نتایج تحقیقات صنعتی در سایر کشورها به منظور حل مشکلات آنها است. بر این اساس، ما در نظر داریم که از طریق ارتباطات بین المللی، ابزار تکنولوژیکی مورد نیاز، به جز موارد نظامی را به صنایع متقاضی منتقل کنیم. هدف اصلی ما در این انتقال توسعه ابزارهای تولید جدید یا بهبود ابزارهای موجود است.

در مرحله اول فرآیند انتقال فناوری، متخصصان بین المللی ما به شما کمک می کنند تا پتانسیل فناوری را در 3 سطح ارزیابی کنید:

  • پتانسیل سرمایه گذاری
  • پتانسیل سخت افزار (تجهیزات و مهندسی)
  • پتانسیل نرم افزار (منابع انسانی)

در مرحله دوم نقاط قوت و ضعف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت بهترین راه حل برای انطباق با فناوری جدید ارائه می شود.
ویژگی اصلی TCKIT - آلمان در روند انتقال فناوری خدمات پشتیبانی و نظارت مستمر به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل غیرقابل پیش بینی است

 

 

 

اگر شما علاقه مند به این خدمت هستید؟ لطفا فرم زیر را پر کنید (تکمیل همه موارد اجباری هستند)