انتشارات

کارآفرینی برای مهندسان

نویسندگان: هلموت کوهلرت، داود فدائی، هانس اریش ساش

هدف از این کتاب فراهم آوردن زمینه تربیت کارآفرینان برای راه اندازی استارت آپ ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است. با این منظور که تفکر کارآفرینانه در افراد با استفاده از مبانی، اطلاعات و ابزار ارایه شده در کتاب به سرعت توسعه یابند. کتاب متمرکز بر نیازهای مهندسان است و نمونه های مورد و تجارب کارآفرینان، فعالان صنعت و کسب و کارهای موفق در آن تشریح شده است.

جزییات کتاب:

تعداد صفحات:193 صفحه

ناشر: R.Oldenbourg Verlag GmbH

نوبت چاپ: چاپ دوم، سپتامبر 2013

زبان: انگلیسی

 

 

بازاریابی برای مهندسان

نویسنده: هلموت کوهلرت

تعداد صفحات: 425 صفحه

ناشر: Oldenbourg Vissenschaftsverlag

نوبت چاپ: چاپ سوم، نوامبر 2012

زبان: آلمانی